Seglbåt med jente

Møte i Flora formannskap 19.03.2019

Møtedato: 19. mars 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, formannskapet 19.03.19
Saknr. Tittel
007/19 Godkjenning av møtebok
008/19 Refererte skriv og meldingar
009/19 Nettverk For Fjord- og Kystkommuner (Nfkk) - medlemskontingent 2019
010/19 Prosjekt 79602 - Tilførslar til Kanalen RA, Utbygging Tiltak 1
011/19 Forskottering marine grunnkart
012/19 Skjenkeløyve 2016-2020 - Thai Isaan
013/19 Fullmakt til sal av nedlagte skulebygg (u.off.)
014/19 Sal av areal - del av gnr. 202 bnr. 522 og 453 (u.off.)
015/19 Torvmyrane skule - kjøp av tilleggsareal (u.off.)

Sak 016/19 "Økonomistatus jan-feb 2019 - Flora kommune" vert lagt fram i møtet.

Orienteringssaker

  • Orientering om SFE frå ordfører og rådmann (orienteringa er unnateke offentlegheit i lukka møte heilt til slutt)
  • Generell orientering om ulike saker av ordførar Ola Teigen
  • Orientering om nytt administrasjonsbygg (Status. Vidare arbeid framover. Presentasjon og gjennomgang av idékonkurransen. Presentasjon av samarbeidspartnar KV25)