Båtar i hamna

Møte i Flora formannskap 20.02.2018

Møtedato: 20. februar 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, Flora formannskap 20.02.18
Saknr. Tittel
001/18 Godkjenning av møtebok
002/18 Refererte skriv og meldingar
003/18 Kommunalt næringsfond for ungdomsbedrifter
004/18 Søknad frå Ungt entreprenørskap
005/18 Kjøp av areal frå gnr. 28 bnr. 1
006/18 Prosjekt 79599 - Utskifting VA i Fjordgata

Drøftingssak

  • Lønsfastsetting for mellombels tilsett rådmann