Seglebåt med jente

Møte i Flora formannskap 21. februar 2017

Møtedato: 21.02.2017
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 09:00

Sakliste, Flora formannskap 21.02.2017
Saknr. Tittel
002/17 Godkjenning av møtebok
003/17 Refererte skriv og meldingar
Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
Sal av areal - gnr. 202 bnr. 625
Kjøp av Nybøvegen 45
004/17 Søknad om stønad frå Flora Fotball
005/17 Overføring av fylkeskommunale aksjar - forkjøpsrett
006/17 FIN - omdisponering av løyving til lufthamnskonferanse
007/17 Makebytte tomter - Vangsvegen - Slettevegen - Jakob Sandevegen
008/17 Prosjekt 79549 - Svanøy vassverk - sluttrapport
009/17 Prosjekt 79562 - Ragnarrud - Nygård parsell 3 - sluttrapport
010/17 Sluttrapport - Prosjekt 79555 - Eikefjord - ny overføringsleidning

Orienteringssaker:

  • KLP - Anders Austrheim

Ordførar gjer merksam på at han har tenkt å legge opp til drøfting av fleire saker enn det som står på saklista i starten av møtet.

Etter formannskapsmøtet vert det ekstraordinær generalforsamling i Florø Brygge AS. Sjå eiga innkalling på siste side.