Båtar i havnebassenget

Møte i Flora formannskap 23.05.2017

Møtedato: 23.05.17.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09:00

Sakliste, Flora formannskap 23.05.17
Saknr. Tittel
028/17 Godkjenning av møtebok
029/17 Refererte skriv og meldingar
030/17 Havhesten KF - Rehabilitering og tilbygg (nybygg)
031/17 Innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement
032/17 Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet
033/17 Søknad om stønad frå Friidrettsfestivalen 2017
034/17 TV-aksjonen 2017 - val av representantar i kommunekomité
035/17 Sluttrapport - Prosjekt 79574 - Hamnegata VA-leidningar
Vedlegg til sluttrapport finn du her
  Tilleggsinnkalling nr. 1
036/17 Endring av by-bussrute
037/17 FlyViking v/ Ola Gievær sine planar om å fly i Florø
038/17 Midtvegen Fv. 615
  Tilleggsinnkalling nr. 2
039/17 Delegeringsreglement - rullering 2017

Tilleggsinnkalling:

  • Sak 036/17 om møte- og delegeringsreglement vert ettersendt

Orienteringssaker:

  • Friidrettsfestivalen ved Ståle Jan Frøynes

Generalforsamling:

  • Florø parkering AS (eigein innkalling startar på side 144)