Båtar på hamna
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i Flora formannskap 27.08.2013

Møtedato: 27.08.2013
Møtestad: Flora Rådhus
Møtetid:   Kl. 12.00

Sak nr: Saktittel
055/13   TV-aksjonen NRK - Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013 - bidrag frå Flora kommune

056/13   Val av styremedlem i Midtvegen 615 A/S

057/13   Stiftelsen Amathea - driftstilskot 2014 fra veiledningskontoret for gravide i Sogn og Fjordane/Hordaland

058/13   Planlegging av utvida Institiusjonskapasitet.

059/13   Rapport til formannskapet, august 2013

060/13   Kinn Bryggeri AS - Søknad om skjenkeløyve

061/13   Orientering om bemanningssituasjonen i omsorg

Sakliste finn du her