Skulestart Florø barneskole

Møte i Flora formannskap 27.09.2018

Møtedato: 27. september 2018
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 10.00

         Sakliste:

           Saknr  Tittel

  • 053/18 Godkjenning av møtebok
  • 054/18 Refererte skriv og meldingar Kjøp av Markegata 62
  • 055/18 Avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Flora kommune om leige av Florø Idrettssenter

Kontrollutvalet har møte same dag og for å unngå møtekollisjon for rådmannen, så startar møtet kl. 10.00.

ORIENTERINGAR:
• Frå ordførar om fusjon SFE - Sunnfjord Energi og fusjon Origod - Mentro

I arbeidsmøtet til formannskapet vert det lagt opp til diskusjon om følgjande saker:
• Budsjettguide for Kinn kommune
• Gjennomgang og prioritering av reguleringsplaner
• Knapstadmarka
• Gymsal ved Florø Barneskole
• Prosjekt ny brannstasjon
• Oppdaterte tal økonomi