Seglbåt med jente

Møte i Flora formannskap 27.11.2018

Møtedato: 27. november 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, Flora formannskap 27.11.18
Saknr. Tittel
067/18 Godkjenning av møtebok
068/18 Refererte skriv og meldingar
069/18 Bruk av reformstønad i prosjektperioden
070/18 Florø Motorsportklubb - søknad om rente- og avdragsfritak
071/18 Grovastøylen AS - søknad om rente- og avdragsfrihet
072/18 Medlemsskap i Landssamanslutninga av norske vindkraftkommunar
073/18 Organisering av Vest politidistrikt etter endringar i kommunestrukturen
074/18 Statuegruppe "Eric", søknad om tilskot og garanti
075/18 Utredning for samordna kollektive løysingar "knutepunkt" Flora
076/18 Havbruksfondsmidlar 2018
077/18 Havbruksprosjekt Aksello - søknad om prosjektmidlar
078/18 Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 12-2018 for Flora kommune
079/18 Ny barnehage i Florø sentrum
080/18 Prosjekt 78859 – Flomlys på Florø Stadion - Tildeling kontrakt

Orienteringssaker:

  • Aksello orienterer om havbruk ved Lone Bareksten
  • Generell orientering frå ordførar
  • Orientering og presentasjon av vinnar av idekonkurranse for nytt rådhus Side 2 av 132