hamnebasseng langt

Møte i Flora formannskap 28.11.2017

Møtedato: 28. november 2017
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: kl. 09.00

Sakliste, formannskapet 28.11.17
Saknr. Tittel
067/17 Godkjenning av møtebok
068/17 Refererte skriv og meldingar
069/17 Budsjett- og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018-2021, revidert budsjett 12-2017 for Flora kommune
070/17 Felles barnevernsvakt
071/17 Flora kommune. Strategisk bustadplan 2018-2025
072/17 Hovudplan for vassforsyning og avløp 2017-2025, tilråding til godkjenning
073/17 Søknad om stønad frå handballgruppa

ORIENTERINGAR/DRØFTINGSSAKER:
• Rådmannssituasjonen etter 1. januar 2018
• Fastsetting av løn for rådmann
• Orientering frå ordførar

MERKNAD:
• Rådmannen sitt framlegg i budsjettsaka er sendt til framlegg@flora.kommune.no