hamnebasseng langt

Møte i Flora formannskap 30.10.2018

Møtedato: 30. oktober 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, Flora formannskap 30.10.18
Saknr. Tittel
057/18 Godkjenning av møtebok
058/18 Refererte skriv og meldingar
059/18 Avgrensing av lokasjonsalternativ for hall ved Florø barneskole
060/18 Deltaking i interkommunalt samarbeid - Vågsøy kommune
061/18 Fylkeskommunalt vedtak om tilskot til ferjelem på Skorpa
062/18 Kystlotteriet - oppmoding om å bidra til premiar for strandryddeveka
063/18 Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 12-2018 for Flora kommune
  Tilleggsinnkalling
064/18 Budsjettguide 2019
065/18 Prosjekt 79593 Reinseanlegg Kanalen, Byggenterprise B1

Orienteringssaker:

  • Hamnetilknytning i Kinn v/ Rolf Bjarne Sund
  • Utkast til budsjett og handlingsprogram v/ Knut Broberg og Linda Nipen.