Seglbåt med jente
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i Flora formannskap 6. desember

Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: kl. 11:30

Det er kalla inn til ekstra møte i formannskapet i førekant av bystyret 6. desember.

Ei sak står på saklista: Sak 128/11: Melodi Grand Prix delfinale Florø - kommunalt tilskot
Lenkje: 
Sak 128/11, saksdokument