Seglbåt med jente
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i Flora formannskap tysdag 11. oktober

Stad: Flora rådhus, rettsalen
Tid: 11.10.2011 kl. 12:00

Sakliste:

Sak 094/11: Kjøp av fast eigedom
Sak 095/11: Prinsipp for sal av kommunalt areal i indre Florø hamn

Lenkje: Saksdokument