Ytteroyane

Møte i Formannskapet 02. juni 2014

Møtedato: 02.06.2014.
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: 09:00

Alle saker kan de lese her.

Saknr.      Tittel

027/14  Godkjenning av møtebok
028/14  Refererte skriv og meldingar
            Søknad om midlar til treningskontaktkurs i mai/juni 2014
            Søknad om økonomisk støtte - Oppfølging av sjølvmordsetterlatne i Sogn og Fjordane
            Kyrkjer og gravplassar i Flora kommune
029/14  Årsrekneskap og årsrapport 2013 - Flora kommune
030/14  REKNESKAP FOR ALLHUSET EIKEFJORD 2013
031/14  KF INNVANDRARSENTERET I FLORA - ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 
            2013
032/14  HAVHESTEN FLORA KOMMUNE KF - ÅRSMELDING/ÅRSREKNESKAP 2013
033/14  FLORA HAMN KF - ÅRSREKNESKAP 2013
034/14  FLORA KJØKKENSERVICE KF - ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2013
035/14  Revidert budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, Flora kommune