Ytteroyane

Møte i formannskapet 06.09.2016

Møtedato: 06. september 2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 12:00

Sakliste, formannskapet 06. september 2016
Saknr. Tittel
043/16 Godkjenning av møtebok
044/16 Refererte skriv og meldingar
Ny versjon - Utredning av fylkesmannens framtidige struktur og storleik - korrigert oversendelsesbrev
Nærpolitireforma - invitasjon til dialogmøte
Offentleg stønad til nærbutikkar i Flora
Sal av areal - Trolleskjæret
045/16 Eingangstilskot til kommunalt vedlikehald
046/16 Planprogram for strategisk plan for kysten - uttale frå Flora kommune
047/16 Prosjekt 78704 - Keilevågbrua
048/16 Prosjekt 79533 - Hamregata / avløpsanlegg Evjegata
049/16 Prosjekt 79559 - Verpevika avløpspumpestasjon
050/16 Økonomirapport 2. tertial 2016 - Flora kommune NB: Saka vert lagt fram i møtet

Orienteringssaker:

  • Johannes Rauboti, SFE kl. 12:00
  • Tore Thorsnes, NAV ca. kl. 12:30
  • Strategisk plan for kysten - orientering før handsaming, ved plan og samfunnsavd.