Ytteroyane
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i formannskapet 14. oktober

Møtedato: 14.10.2014
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: 12:00

Sakene finn du her.

Saknr.           Tittel

058/14          Godkjenning av møtebok
059/14           Refererte skriv og meldingar
                      Inntektssystemet kriterie barn 1 år utan kontantstøtte
                      Midtvegen 615 AS - emisjon og møteprotokoll
060/14           Auke av driftstilskudd
061/14           Balansere fondsavsetting VAR-sektoren knytt til avløp
062/14           KOMMUNEREFORM
063/14           Eigarmelding 2014
064/14           Florø sjukehus - nytt mandat for arbeidsgruppa
065/14           Økonomirapportering 2. tertial 2014 (NB: Saka vert lagt fram i møtet)