Ytteroyane

Møte i Formannskapet 15. november

Møtestad Flora Samfunnshus kl. 12.00

Kurshaldar og deltakarar rundt bordetSaker til handsaming finn du her.

Rådmannen legg fram sitt utkast til Budsjett og handlingsprogram 2012 og Økonomiplan 2012 - 2016 i møtet.