Båtar på hamna

Møte i Formannskapet 18.08.2014

Mote[1].gif  Møtedato: 18.08.2014
  Møtestad:  Flora rådhus, rettsalen
  Møtetid:     12.00 -

 4 vedlegg i saka om Eikefjord barne- og ungdomsskule vert utsendt i papir, då dei er unnateke offentlegheit fram til       utlysing i Doffin.

 Sak 057/14 vert og sendt ut i papir, då den er unnateke offentlegheit.

Sakene kan du lese her.

Sakliste

Saknr:     Tittel
052/14    
Godkjenning av møtebok
053/14     Refererte skriv og meldingar
                 Flora kommune - godkjenning av revidert budsjett og økonomiplan 2014-2017
                 Vedtak etter klage på vedtak om kommunalt driftstilskot for Furuhaugane barnehage
                 NOU 2014:2 - høyring. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.
054/14     Fullmaktsavtale mellom Flora kommune og Fjord Base AS
055/14     Oppførings vedtak i FORM - 012/13
056/14     Godkjenning av "Design and build" anbodskonkurranse med totalentreprise konkurransegrunnlaget for Eikefjor Barne og ungdsomsskkule
057/14     Sal av gnr. 27 bnr. 38 - Gaddholmen - godkjenning av kjøpsavtale