Skulestart Florø barneskole

Møte i formannskapet 25. november 2008