Seglbåt med jente

Møte i formannskapet 25. november 2008