hamnebasseng langt

Møte i Formannskapet 26.02.2013

Kurshaldar og deltakarar rundt bordetMøtedato:    26.02.2013
Møtestad:    Flora Rådhus, Rettsalen
Møtetid:        Kl. 12.00  

 

Sakliste

Sak.nr.        Saktittel
007/13        Godkjenning av møtebok
008/13        Delegert vedtak
009/13        Refererte skriv og meldingar
010/13        Kommunale helse- og omsorgsfunksjonar i Sunnfjord medisinske senter
011/13        Fusjonering mellom Kystmuseet og Musea i Sogn og Fjordane
012/13        Fullmakt til kjøp av salg av fast eigedom - presisering
013/13        Eikefjord skule - arealkjøp

Saken kan du lese her.