Båtar på hamna

Møte i Formannskapet 30.10.2014 (OBS! Ny stad og dato)

Mote[1].gifMøtedato: 30.10.2014
Møtestad:  Flora alderssenter Havglytt
Møtetid:     17.00 -

Ny dato: 30.10.2014. På grunn av at vegen mellom Florø og Førde var stengt tysdag, vart møtet utsett til torsdag 30. oktober kl. 17:00.
Ny stad:  Flora alderssenter Havglytt

Sakliste

Saknr.     Tittel
066/14  
 Godkjenning av møtebok
067/14    Refererte skriv og meldingar.
               Brev til kystkommunar om oppstart av regional kystplan
068/14    Svanøy gamle skule - sal av bygg
069/14    Budsjett- og handlingsprogram 2015,
               Økonomiplan 2015 - 2018, revidert budsjett 12-2014
 

Sakene kan du lese her.