hamnebasseng langt

Møte i Helse- og sosialutvalet, 20. mai

Møtedato: 20.05.2014
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: 08:30

Sakliste og saker kan de lese her.

Saknr.      Saktittel

017/14     Godkjenning av møtebok
018/14     Refererte skriv og meldingar
                Ambulerande skjenkeløyve 05.07.2014
                Ambulerande skjenkeløyve 04.04.14
                Einskildløyve 16.04.14
                Einskildløyve 17.04.14
                Søknad om einskildløyve 24.04.14
                Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstenester
                Årsmelding for 2013
                Årsmelding 2013 - takk for stønad
019/14      Flora kommune som TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko) kommune
020/14      Løyve for skjenking og servering 2012-2016
021/14      Orientering om teneste helse

ORIENTERINGSSAKER:

  • Gustav Johan Nydal: Florø sjukehus
  • Steinar Furnes: Docen