hamnebasseng langt

Møte i klagenemda 25.10.2018

Møtedato: 25. oktober 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus, plan og samfunn.
Møtetid: 10:00.

Sakliste, klagenemnda 25.10.18
Saknr. Tittel
031/18 Godkjenning av møtebok
032/18 Refererte skriv og meldingar
033/18 Klagesak - deling av grunneigedom - GBN 88/8 - Vikavegen 59, Eikefjord
034/18 Behandling av klage - 40/15, Ytre Reksta 88 - Klage på vedtak om flytebrygge