Båtar på hamna

Møte i klagenemnda 05. november 2019

Møtedato: 05. november 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus, plan og samfunn.
Møtetid: 13.00.

Sakliste, klagenemnda 05.11.19
Saknr. Tittel
024/19 Godkjenning av møtebok
025/19 Klage på avslag på fasadeendring og tilbygg - Gbnr 202/237 - Michael Sarsgate 2
026/19 Klage på avslag, oppføring av garasje med altan - Gbnr 23/346 - Slettevollsvingen 5
027/19 Klage på vedtak om parkeringsløyve for forflytningshemma (unnateke offentlegheit – vert utdelt i møtet)