Skulestart Florø barneskole

Møte i klagenemnda 07.05.2019

Møtedato: 07. mai 2019.
Møtestad: Plan og samfunn, Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, klagenemnda 07.05.19
Saknr. Tittel
009/19 Godkjenning av møtebok
010/19 Behandling av klage - 39/11, Bornivegen 2
011/19 Klage på avslag om nedsatt gebyr - seksjonering
012/19 Tømming av slamavskiljarar på Nekkøy