hamnebasseng langt

Møte i klagenemnda 11.06.2019

Møtedato: 11. juni 2019.
Møtestad: Plan og samfunn, stort møterom.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, klagenemnda 11.06.19
Saknr. Tittel
013/19 Godkjenning av møtebok
014/19 Refererte skriv og meldingar
015/19 Behandling av klage - 39/11, Bonrivegen 2

Orienteringssaker

  • Orientering om status på oppfølging av ulovlege tiltak v/ Ann Linn Gåsøy