Seglbåt med jente

Møte i klagenemnda 21.06.2018

Møtedato: 21. juni 2018.
Møtestad: Plan og samfunn - stort møterom.
Møtetid: 10:00.

Sakliste, klagenemnda 21.06.18
Saknr. Tittel
021/18 Godkjenning av møtebok
022/18 Refererte skriv og meldingar
023/18 Klage på dispensasjon og løyve til oppføring av påbygg/takløft - GBN 28/735 - Kinnvegen 34
024/18 Klage på vedtak om pålegg om fjerning av bod og tvangsmulkt, GBN 26/610,
Mårkroken 24