Båtar på hamna

Møte i klagenemnda 27.08.2019

Møtedato: 27. august 2019
Møtestad: Flora rådhus - dommarrommet
Møtetid:    10.00 -

Frammøte på dommarrommet på rådhuset kl 10:00, med påfølgjande synfaring i sak 018/19

Sakliste
Saknr. Tittel

017/19
018/19
019/19
020/19
021/19
Godkjenning av møtebok
Behandling av klage - Oppføring av ny garasje gbn 202/235 - Michael Sarsgate 1A
Behandling av klage - 40/133, Rekstavegen
Behandling av klage - Oppføring av garasje gbn 23/295 - Brandsøyvegen 53
Parkeringsløyve - klage på vedtak
(Uoff.)

Sak 021/19 er unnateke offentlegheit og vert ikkje sendt ut med denne innkallinga. Saka med vedlegg vert gjort tilgjengeleg for gjennomlesing ved organisasjon og personalavdelinga på rådhuset.