Ytteroyane

Møte i Kultur- og oppvekstutvalet, 20. mai

Møtedato: 20. mai 2014
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: 08:30

Saker og sakliste kan de lese her.

Saknr.        Tittel
011/14  Godkjenning av møtebok
012/14  Refererte skriv og meldingar
             Referat frå SU 29042014
             Referat frå møte i Samarbeidsutvalet ved Brandsøy skule og barnehage 22.04.2014
013/14  Kulturmidlar 2014
014/14  Val til Ungdommens bystyre
015/14  Flora frivilligsentral, val av interimstyre
016/14  Flora kommune som TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko) kommune
017/14  Søknad om fritak frå SU
018/14  Tilstandsrapport for grunnskulen 2013
019/14  Høyring Sogn og Fjordane fylkeskommune: Kulturstrategi 2014-2017

ORIENTERINGSSAK:

  • Løpedekke friidrettsbana. Planlegging av vidare utbygging.