hamnebasseng langt
Kurshaldar og deltakarar rundt bordet

Møte i Kultur- og oppvekstutvalet 28. november

Møtestad: Kulturskulen
Møtetid: kl. 16.30

Måndag 28. november er det kalla inn til ekstra møte i Kultur- og oppvekstutvalet.

Av saker som skal handsamast er:

  • 17. mai - hovudarrangement i Florø sentrum - driftsføresetnader
  • Inntak av elevar skuleåret 2012-2013
  • Eikefjord barnehage - ny avdeling
  • Bygging av ny barnehage i Florø
  • Høyringsuttale frå Flora kommune om Nasjonal bestemmelse om lærartettleik i grunnskulen
  • Høyringsuttale frå Flora kommune om Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012-2015

Klikk på denne lenkja for å sjå alle sakene