Båtar på hamna

Møte i levekårsutvalet 04.09.2018

Møtedato: 04. september 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus, speilsalen.
Møtetid: 08:30.

Sakliste, levekårsutvalet 04.09.18
Saknr. Tittel
029/18 Godkjenning av møtebok
030/18 Refererte skriv og meldingar
031/18 HSO rapport til levekår januar til august 2018
032/18 Avgrensing av lokasjonsalternativ for hall ved Florø barneskole
033/18 Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019 - 2027