Ytterøyane fyr

Møte i levekårsutvalet 06.03.2018

Møtedato: 06. mars 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: Fagdag kl. 09:00 - 12:30. Utvalsmøte kl. 13:00.

Sakliste, levekårsutvalet 06.03.18
Saknr. Tittel
009/18 Godkjenning av møtebok
010/18 Refererte skriv og meldingar
011/18 Rapport til levekår januar-mars 2018
012/18 Strategiplan for teknologi i omsorgstenesta
013/18 Nytt tilsynsansvar med sal av tobakk - fastsetting av gebyr

Orienteringssaker

  • Status på samferdsel v/ Einar Årdalsbakke
  • Barnehageopptaket v/ Runa Nybakk
  • Foreldreundersøkinga i barnehage v/ Runa Nybakk
  • Status storhall/gymsal
  • Status for arbeidet i plangruppa for HDO