Seglbåt med jente

Møte i levekårsutvalet 19.09.17

Møtedato: 19. september 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, levekårsutvalet 19.09.17
Saknr. Tittel
035/17 Godkjenning av møtebok
036/17 Refererte skriv og meldingar (s. 18)
037/17 HSO rapport januar - september 2017 (s. 64)
038/17 Høyringsuttale - Framlegg til endring i barnehagelova, opplæringslova, friskolelova og forskrift om pedagogisk bemanning (s. 88)
039/17 Prinsipp og kriterier for tildeling av omsorgsbustad med heildøgnsteneste (s. 122)
040/17 Utviklingstrekk knytt til demografi og utgiftsbehov 2017 - 2027 (s. 126)

Orienteringssaker:

  • Framtidas aktivitetssenter v/ Bente Nilsen
  • Treningstider v/ Margit Drivenes Kløvfjell
  • Docen 2 v/ Steinar Furnes
  • Demografimodell v/ Linda Nipen