Seglbåt med jente

Møte i levekårsutvalet 22.10.2018

Møtedato: 22. oktober 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, levekårsutvalet 22.10.18
Saknr. Tittel
034/18 Godkjenning av møtebok
035/18 Refererte skriv og meldingar
036/18 Rapport brukarundersøking i omsorgstenesta 2018 (s. 15)
037/18 Planlegging av sjukehusbygget til omsorgsbustader - orientering framdrift (s. 34)
038/18 Følgjeteneste for gravide (s. 37)
039/18 Evaluering av 2-pedagogordninga (s. 42)
040/18 Kvalitetsmelding for grunnskulen 2017/2018 (s. 50)
  Tilleggsinnkalling
041/18 Deltaking i interkommunalt samarbeid - Vågsøy kommune

Orienteringssaker:

  • Utbygging av Brandsøy skule v/ FBE
  • Strategi for rekruttering i oppvekstsektoren, v/ Anders J. Moen
  • Kinn kommune, v/ Anders J. Moen