Møte i levekårsutvalet 26.03.2019

Møtedato: 26. mars 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, levekårsutvalet 26.03.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Refererte skriv og meldingar
003/19 HSO rapport januar til mars 2019
004/19 Evaluering av ordninga med matservering i barnehage gjennomført hausten 208
005/19 Prioritering av tilskot til kulturbygg

Orienteringssaker

  • Forarbeidet i UB v/ Dina Bovim og Ina Brendø
  • Folkehelsestatus i Flora kommune v/ Elisabeth Solheim
  • Kinn kommune v/ Anders Moen og Norunn Stavø
19. mars 2019 Henrik Ulriksen