Skulestart Florø barneskole

Møte i Plan og miljøutvalet 19.03.13

Møtedato: 19.03.13
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: Kl. 15.00

Kurshaldar og deltakarar rundt bordet Sak 14/13        
Detaljreguleringsplan - busslomme i Strømsneskrysset mellom  fv 614 og 544

Sak 15/13       
Privat detaljreguleringsplan for gbnr. 26/373, JakobSandevegen 1. Norsksenteret. Planid 20100110. Offentleg ettersyn.
Sak 16/13        
Framlegg til privat detaljreguleringsplan for Naustfjæra i Stavang, gbnr 98/2. 
Planid 20110104.  Offentleg ettersyn.

 Sakene kan du lese her