Ytteroyane

Møte i Plan- og Miljøutvalet, 20 mai

Møtedato: 20.05.2014
Møtestad: Flora Samfunnshus
Møtetid: 08:30

Saker og sakliste kan de lese her.

Saknr.       Sakliste

016/14      Godkjenning av møtebok
017/14      Forskrift om skotpremie i Flora kommune, Sogn og Fjordane
018/14      Detaljreguleringsplan for Soldalen, Planid: 20130109. Planvedtak
019/14      Søknad om bruk av Storevatnet til RC-aktivitet
020/14      Prosjekt - Marine grunnkart
021/14      Privat detaljreguleringsplan for del av GBnr 26/3, Havikbotn. Utlegging til offentleg ettersyn
022/14      Ny revisjon av politivedtekene for Flora kommune
023/14      Lokal forskrift om adressering i Flora kommune
024/14      Adresseplan for Flora kommune
025/14      Privat detaljreguleringsplan GBnr 28/48,137 Gartnerihagen Bustad ID: 20130104.Planspørsmål

ORIENTERINGSSAKER:

  • Områdereguleringsplan Knapstadmarka
  • Områdereguleringsplan Docen, samfunnshuset og sjukehuset
  • Kort status, Kommunedelplan Eikefjord
  • Kort status, Kommuneplanen sin arealdel