Seglbåt med jente

Møte i Plan- og Miljøutvalet og Utbyggingsutvalet 01.12.2011

Møtestad: Flora Samfunnshus Kl. 10.00
NB: Møtet i Utbyggingsutvalet startar straks møtet i Plan- og Miljø er avslutta

Plan- og Miljøutvalet

Sakliste           
Sak nr                   Saktittel       
029/11                  Sentrumsplanen 1. gongs handsaming

Heile saka kan du lese her.

Utbyggingsutvalet

Sakliste     
Sak nr 
                Saktittel
047/11                Godkjenning av møtebok
048/11                Refererte skriv og meldingar
049/11                Delegerte vedtak
050/11                Deling av gbnr 87/6 - Steinhovden - Ny fritidseigedom med båtfeste - Dispensajon
051/11                Klage på avslag på bygging av platting og pålegg om tilbakeføring gbnr. 28/5, Perholmen
052/11                Konsesjon på kjøp av gbnr 83/3 Grov
053/11                Konsesjon på kjøp av gbnr 18/2 på Klavelandet
054/11                Tilskot til miljøtiltak i jordbruket, restaurering av gammalg skulehus, gbnr 72/13
055/11                Tilskort til spesielle miljøtiltak i jordbruket gbnr 13/3 Naaven, klage     

Heile saklista kan du lese her.