Seglbåt med jente

Møte i plan- og samfunnsutvalet 03.09.2019

Møtedato: 03. september 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 03.09.19
Saknr. Tittel
023/19 Godkjenning av møtebok
024/19 Refererte skriv og meldingar
025/19 Privat detaljregulering for Haukå gnbr. 15/1 mfl, næring/akvakultur - til offentleg ettersyn
026/19 Privat detaljreguleringsplan for Krokane, GBnr. 26/567, Næring - endeleg godkjenning

Orienteringssaker:

  • Status KDP Florelandet Brandsøy
  • Orientering status landbruk