Ytteroyane

Møte i plan- og samfunnsutvalet 05.02.2019

Møtedato: 05. februar 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 05.02.19
Saknr. Tittel
001/19 Godkjenning av møtebok
002/19 Refererte skriv og meldingar
003/19 Orietering om atkuelle saker