hamnebasseng langt

Møte i plan- og samfunnsutvalet 10.12.2019

Møtedato: 10. desember 2019.
Møtetid: 10.00.
Møtestad: Flora samfunnshus.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 10.12.19
Saknr. Tittel
038/19 Godkjenning av møtebok
039/19 Refererte skriv og meldingar
040/19 Kommunedelplan Florelandet Brandsøy - 1. gongs handsaming
041/19 Privat detaljreguleringsplan Gartnerihagen bustader - 2. gongs handsaming og høyring