Seglbåt med jente

Møte i plan- og samfunnsutvalet 12.11.2019

Møtedato: 12. november 2019
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 10.00 - lunsj kl 11.30

Kvar einskild sak finn du her (kjem)

Sakliste
Saknr. Tittel
031/19 Godkjenning av møtebok
032/19 Refererte skriv og meldingar
033/19 Detaljreguleringsplan for Haukå gbnr 15/1 mfl, næring/akvakultur - til endeleg godkjenning
034/19 Detaljreguleringsplan for Krokane, gbnr. 26/567, næring - til endeleg godkjenning
035/19 Konsesjon på erverv av Urdal - GBN 11/5 i Urdalen
036/19 Mindre endring av områdereguleringsplan Florelandet nord - næring, planid 20110106 - til endeleg godkjenning
037/19 Detaljreguleringsplan for Fv 5704, Djupedalen - Solheimstranda, veg/fortau - til offentleg ettersyn

 

Orienteringssak:

Kommunedelplan Florelandet Brandsøy, status og vidare framdrift