Ytteroyane

Møte i plan- og samfunnsutvalet 13.11.2017

Møtedato: 13. november 2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09:00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 13.11.17
Saknr. Tittel
040/17 Godkjenning av møtebok
041/17 Hovudplan for vassforsyning og avløp 2017-2025, tilråding til godkjenning
042/17 Budsjett- og handlingsprogram 2018, økonomiplan 2018-2021, revidert budsjett 12-2017 for Flora kommune

Orienteringssaker:

  • Status for Arkitektur- og byromsveileder v/ Catherin Secher
  • Gjennomgang av sentrale tema ved revidering av Sentrumsplanen, herunder storhall og auka byggehøgder for nokre tomter i sentrum v/ Philip Dixon Sandberg