Seglbåt med jente

Møte i plan- og samfunnsutvalet 13.desember 2016

Møtedato: 13.12.2016
Møtestad: Flora samfunnshus
Møtetid: 10:00 (lunsj kl. 12:00)

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 13.12.16
Saknr. Tittel
053/16 Godkjenning av møtebok
054/16 Detaljreguleringsplan - Eidet/Kanalen – GBN 28/416, 203/96 mfl.– Teknisk infrastruktur - Planid 20160105. Planvedtak
055/16 Kommuneplanens arealdel - 4.gangs handsaming
056/16 Oppstart av arbeid med ny detaljreguleringsplan for kvartal 37 og Torget, 20150103

Orienteringssaker:

  • Sørstrand reguleringsplan
  • Kystvegen
  • Sentrumsplanen
  • Kommunedelplan for sykkel
  • Spørsmål og svar