Båtar på hamna

Møte i plan- og samfunnsutvalet 14.05.2019

Møtedato: 14. mai 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus. 
Møtetid: 09.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 14.05.19
Saknr. Tittel
010/19 Godkjenning av møtebok
011/19 Refererte skriv og meldingar
012/19 Endeleg vedtak - Privat detaljreguleringsplan for Joneset, gbnr 37/7, Skorpa, hytter, planid 2017010
013/19 Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Litlevatnet, gbnr 27/5 mfl,
fotballhall/friluftsområde

Orienteringssaker

  • Avklaring omkring gravplassen og behov areal til utviding. Presentasjon av dokumentasjon v/ Marianne Grytten.
  • Orientering om Sunnfjord vassområde. Staffan Hjolmann