hamnebasseng langt

Møte i plan- og samfunnsutvalet 17.12.2018

Møtedato: 17. desember 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 17.12.18
Saknr. Tittel
053/18 Godkjenning av møtebok
054/18 Refererte skriv og meldingar
055/18 Delegerte saker
056/18 Planspørsmål detaljregulering for fritidsbustader på del av gbnr. 98/4, Stavang

Drøftingssak

  • Avgjere vidare arbeid med Gartnerihagen