Seglbåt med jente

Møte i plan- og samfunnsutvalet 18.09.2018

Møtedato: 18. september 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 18.09.18
Saknr. Tittel
037/18 Godkjenning av møtebok
038/18 Kommunedelplan Florø sentrum planID 20170002 - endeleg vedtak
039/18 Rettleiar for byform og arkitektur
040/18 Vedtak - oppheving av gamle reguleringsplanar i Florø sentrum

Orienteringssaker

  • Privat detaljreguleringsplan - GBN 27/86 – Naustholmen. Omfattande motsegn frå FM (vedlagt som nest siste vedlegg i innkallinga).
  • Rognaldsvåg vassverk, vidare framdrift (saka vart handsama i formannskapet i går. Det er påført vedtak i saka og den ligg heilt til slutt i innkallinga