Ytteroyane

Møte i plan- og samfunnsutvalet 19.11.2018

Møtedato: 19. november 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 19.11.18
Saknr. Tittel
041/18 Godkjenning av møtebok
042/18 Refererte skriv og meldingar
043/18 Planvedtak - Detaljregulering for Naustholmen, GBnr. 27/86, Industri/næring
044/18 Budsjett- og handlingsprogram 2019, økonomiplan 2019-2022, revidert budsjett 12-2018 for Flora kommune

Orienteringssaker:

  • Status Kinn for avd. teknisk og plan og samfunn
  • Status og framdrift KDP Florelandet Brandsøy
  • Kjøp av eigedom Markegata 43
  • Ny epostliste for spørsmål til Plan og samfunnsutvalet
  • Rådmannen svarer på følgande spørsmål/saker: Strømsneskrysset, rutiner for handtering av gummigranulat