Skulestart Florø barneskole

Møte i plan- og samfunnsutvalet 20.06.2017

Møtedato: 20.06.2017.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10:00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 20.06.17
Saknr. Tittel
020/17 Godkjenning av møtebok
021/17 Refererte skriv og meldingar
022/17 Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan - Sørstrand, Friluftsområde/Veg - PlanID: 20100109
023/17 Kommunedelplan Florelandet Brandsøy - vedtak planprogram
024/17 Kommunedelplan sykkel
025/17 Bestandsplanområde og bestandsplan - Område 12 - Flora - Naustdal - Bremanger og Gloppen
026/17 Tildeling av fellingsløyve for hjort i 2017

Orienteringssak:

  • Status for arbeidet med sak om klimarekneskap