Ytteroyane

Møte i plan- og samfunnsutvalet 22.10.2019

Møtedato: 22. oktober 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 09.00.

Sakliste plan- og samfunnsutvalet 22.10.19
Saknr. Tittel
027/19 Godkjenning av møtebok
028/19 Refererte skriv og meldingar
029/19 Konsesjon på erverv av Grønengen - GBN 17/1 på Grønenga
030/19 Konsesjon på kjøp av GBN 72/2, 72/20 og 71/4 - Barlindbotn

Orienteringssaker

  • Orientering om status framdrift på regulering for idrettshall ved barneskulen og omsorgsbustader på sjukehustomta