hamnebasseng langt

Møte i plan- og samfunnsutvalet 25.06.19

Møtedato: 25. juni 2019.
Møtestad: Flora samfunnshus.
Møtetid: 10.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 25.06.19
Saknr. Tittel
014/19 Godkjenning av møtebok
015/19 Refererte skriv og meldingar
016/19 Planvedtak - Detaljregulering for Hovland, Eikefjord, del av gbnr 53/10, bustad
017/19 Ny avskytingsavtale for hjort 2019-2021 Eikefjord storvald
018/19 Strategiplan for SMIL og NMSK - 2020 - 2023

Orienteringssaker

  • Parkeringskrav Evja
  • Status KDP Florelandet Brandsøy – drøfting av prinsipp for vidareføring av bustadområder og fortetting