hamnebasseng langt

Møte i plan- og samfunnsutvalet 26.06.2018

Møtedato: 26. juni 2018.
Møtestad: Flora samfunnshus, festsalen.
Møtetid: 10.00 - 14.00.

Sakliste, plan- og samfunnsutvalet 26.06.18'
Saknr. Tittel
019/18 Godkjenning av møtebok
020/18 Refererte skriv og meldingar
021/18 Bestandsplanområde 12 - Flora - Naustdal - Bremanger og Gloppen – Oppdatering av bestandsplan etter innmelding av jaktvald
022/18 Ny avskytingsavtale for hjort - 2018 - 2020 - Steindal-Svardal-Osen Hjortevald
023/18 Tildeling av fellingsløyve for hjort i Flora - 2018
024/18 Forvaltningsmål for hjort 2018 - 2022 - Oppstart
025/18 Forskrift om jakt etter hjort, Flora kommune, Sogn og Fjordane - Fastsetjing av minsteareal
026/18 Forvaltningsplan for grågås 2018 - 2022 - Flora kommune
027/18 Planspørsmål - endring av Privat detaljreguleringsplan - Botnaholten, B11, del av Gbnr.26/234, Bustad, Planid 20130111 og reguleringsplan for Havikbotn, gbnr. 26/3, Lagerareal, endring , planid 20060127
028/18 SMIL-midlar 2018 tilskot til særskilte miljøtiltak i kulturlandskapet i jordbruket
029/18 Konsesjon på kjøp av Fristad– GBN 90/6 i Svardal
030/18 Søknad om konsesjon – GBN 19/5 – Nyttingnes - Kvia
031/18 Kommunedelplan for Florø sentrum - 2. gangs offentleg høyring
032/18 Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn av privat detaljreguleringsplan Naustholmen, gbnr 27/86, industri/næring